Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç hissədə. II hissə (1998)

Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç hissədə. II hissə (1998)

Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Bakı: Şirvannəşr, 1998, 480 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 28.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?