Şükürov K. K. Türkmənçay–1828: tarixi xronika (2006)

Şükürov K. K. Türkmənçay–1828: tarixi xronika (2006)
Title:Türkmənçay–1828: tarixi xronika (ixtisarla)
Author:Kərim Kərəm oğlu Şükürov
Translator:
Editor:Y. Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Çaşıoğlu” mətbəəsi
Year:2006
Pages:188
ISBN:9789952809084
File:PDF, 19.5 MB
Download:Click here
Şükürov K. K. Türkmənçay–1828: tarixi xronika (ixtisarla). Elmi redaktor: Y. Mahmudov. Bakı: “Çaşıoğlu” mətbəəsi, 2006, 188 s. ISBN 9789952809084