Yusuf Ziya Yörükân. Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm (2014)


Yusuf Ziya Yörükân. Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm. Şamanizm’in Diğer Dinler ve Alevîlik Üzerinde Etkileri. Notlarla ve Eklerle Yayıma Hazırlayan: Turhan Yörükan. 5. Baskı. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2014, 182 s. ISBN 978-975-437-592-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 2.75 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Related posts:

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Yusuf Ziya Yörükân. Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar (1998)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Нестеров С. П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья (1990)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
XV'inci Asır Tarihçisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939)
Alan Palmer. 1853–1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (1999)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)