Əliyeva T. Qanun məktəbi (2014)

Təranə Əliyeva. Qanun məktəbi (2014)


Əliyeva T. Qanun məktəbi: İbtidai və orta ixtisas musiqi məktəbləri və eləcə də incəsənət gimnaziya şagirdləri üçün. Redaktor: S. Abdullayeva; Qanun partiyasının redaktoru: T. Əliyeva; Portepiano partiyasının korrektoru: A. Teymurova; AzRTN AMK. Bakı: “Ziya” NPM, 2014, 197 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 27.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀