Ənvər Çingizoğlu, Aydın Avşar. Məşhur avşarlar (2014)

Çingizoğlu Ə., Avşar A. Məşhur avşarlar (2014)
Title:Məşhur avşarlar: tarixi–bioqrafik tədqiqat
Author:Ənvər Çingizoğlu [Ənvər Çingiz oğlu Fərəcov], Aydın Avşar
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Q. Hacıyev; Redaktor: B. Məmmədli.
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Mütərcim” NPM
Year:2014
Pages:324
ISBN:9789952281859
File:PDF, 3.2 MB
Download:Click here

Çingizoğlu Ə., Avşar A. Məşhur avşarlar: tarixi–bioqrafik tədqiqat. Elmi redaktor: Q. Hacıyev; Redaktor: B. Məmmədli. Bakı: “Mütərcim” NPM, 2014, 324 s. ISBN 9789952281859