Oğuz Kağan Destanı: El Yazma (Eski Uygur alfabesiyle, 13.–14. Yüzyıl)


Titre: Le livre d’Oughouz, histoire du fondateur mythique de la race turque …
Date d’édition: XVIIIe siècle ?
Langue: turc oriental ou djaghataï
Format: 21 feuillets, mesurant 18,5×12 centimètres, fixés sur des feuillets de papier reliés en un volume de 26×18,5 centimètres.
Description: Cette chanson de geste altaïque est écrite en caractères ouïghours; sa rédaction se place à l’époque mongole, au XIIIe ou au XIVe siècle; une excellente édition de ce texte, avec une traduction et des notes, a été publiée en 1928, par le docteur Riza Nour. 
Source (voir aussi: Charles Schefer 1900, p. 151): Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Supplément turc 1001.

Format de fichier: PDF
Taille du fichier: 5.17 Mb

▶▶▶▶▶Téléchargement gratuit◀◀◀◀◀

Related posts:

Сагалаев А. М. Урало-алтайская мифология: Символ и архетип (1991)
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Jean-Paul Roux. Orta Asya'da kutsal bitkiler ve hayvanlar (2005)
Аманжолов А. С. История и теория древнетюркского письма (2003)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Радлов В. В. Памятники уйгурского языка (1928)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
XV'inci Asır Tarihçisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939)
Alan Palmer. 1853–1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (1999)