Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm. 4. Cilt (1894)


Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm: tarih ve coğrafya lûgati ve tabir–i esahhiyle kâffe–i esmâ–yi hassayı camidir [قاموس الاعلام: تاريخ و جغرافيا لغاتنى و تعبير اصحله كافۀ اسماء خاصه يى جامعدر]. 4. Cilt. İstanbul: Mihrān Maṭbaʻası, 1311 [1894], s. 24013200.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 54.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀