Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm. 5. Cilt (1896)


Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm: tarih ve coğrafya lûgati ve tabir–i esahhiyle kâffe–i esmâ–yi hassayı camidir [قاموس الاعلام: تاريخ و جغرافيا لغاتنى و تعبير اصحله كافۀ اسماء خاصه يى جامعدر]. 5. Cilt. İstanbul: Mihrān Maṭbaʻası, 1314 [1896], s. 3201–4000.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 55.6 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀