Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm. 6. Cilt (1898)


Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm: tarih ve coğrafya lûgati ve tabir–i esahhiyle kâffe–i esmâ–yi hassayı camidir [قاموس الاعلام: تاريخ و جغرافيا لغاتنى و تعبير اصحله كافۀ اسماء خاصه يى جامعدر]. 6. Cilt. İstanbul: Mihrān Maṭbaʻası, 1316 [1898], s. 4001–4830.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 39.6 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀