Şemseddin Sami. Kâmûs–ı Türkî (2006)


Şemseddin Sami. Kâmûs–ı Türkî /Şemseddı̂n Sâmı̂. Kâmûs–ı türkî: kâffe–i lügât–i türkiyye ile lisân–ı türkîde müstaʻmil kelimat ve ıṣṭılâḥât–i ʻarabiyye ve fârsiyye ve ecnebiyyeyi câmiʻ olarak lisanımızın mükemmel lûgat kitabıdır. Dar Seʻādet [İstanbul]: İḳdām Matbaʻası, 1317 [1901], 1574 s./. Önsöz: Faruk K. Timurtaş; Çaǧrı Yayınları: 2, Lügatlar Dizisi: 1.15. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 2006, 18+١٥٧٤ s. ISBN 975-454-046-2

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 168 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀