Süleymanov M. S. Şah İsmayıl Səfəvi (2018)

Süleymanov M. S. Şah İsmayıl Səfəvi (2018)


Süleymanov M. S. Şah İsmayıl Səfəvi. Elmi redaktor: Ş. F. Fərzəliyev, S. Bayramzadə. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2018, 824 s. ISBN 978-9952-8176-9-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.10 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀