Üzeyir Hacıbəyli. Koroğlu. I cild (2010)

Üzeyir Hacıbəyli. Koroğlu. I cild (2010)


Üzeyir Hacıbəyli. Koroğlu. I cild. 5 pərdəli opera. Partitura: I pərdə. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2010, 280 s. ISBN 978-9952-448-85-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 18.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀