Zeki Velidî Togan. Oğuzların Hırıstiyanlığı Meselesine Ait (2012)

Zeki Velidî Togan. Oğuzların Hırıstiyanlığı Meselesine Ait (2012)
Title:Oğuzların Hırıstiyanlığı Meselesine Ait
Author:Zeki Velidî Togan (Transkripsiyon: Serkan Acar)
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:
Publisher:Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Year:2012
Pages:13
ISBN:
File:PDF, 1.12 MB
Download:Click here
Zeki Velidî Togan (Transkripsiyon: Serkan Acar). Oğuzların Hırıstiyanlığı Meselesine Ait // Tarih İncelemeleri Dergisi. Cilt: 27, Sayı: 2. Yayıncı: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. — Aralık 2012, s. 527–539.