Əliyev İ. Y. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi (2012)

Əliyev İ. Y. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi (2012)


Əliyev İ. Y. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi. Redaktor: B. Quliyev. Bakı: ADPU–nun mətbəəsi, 2012, 210 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 24.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀