Əliyev M. C., Həsənli F. A. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar: dərslik (2008)

Əliyev M. C., Həsənli F. A. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar: dərslik (2008)
Əliyev M. C., Həsənli F. A. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar: pedaqoji universitetlər üçün dərs vəsaiti. Elmi redaktor: M. Y. Xəlilov. Bakı: ADPUnun mətbəəsi, 2008, 243 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 37.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Leave a Comment