Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 1136–1225 (2006)

Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 1136–1225 (2006)


Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136–1225–ci illər). Məsul redaktor: Ş. Mustafayev. Bakı: “EIm” nəşriyyatı, 2006, 248 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 38.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀