Fərzəliyev Ş. Bir daha Şeyx Bünyad nəsli haqqında (2012)


Fərzəliyev Ş. Bir daha Şeyx Bünyad nəsli haqqında // “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalı. №2 (8). Yayınçı: AMEA Z. M. Bünyadov adına Şİ. — 2012, s. 19–21.
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.46 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀