Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər (2017)

Göyçə mahalının kameral təsviri, 1831-ci və 1842-ci illər (2017)
Title:Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər
Author:
Translator:Tərcümə, tərtib və ön sözün müəllifi: N. S. Əhmədli
Editor:Elmi redaktor: H. Məmmədov (Qaramanlı)
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” NPM
Year:2017
Pages:292
ISBN:9789952817612
File:PDF, 1.25 MB
Download:Click here

Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər. Tərcümə, tərtib və ön sözün müəllifi: N. S. Əhmədli; Elmi redaktor: H. Məmmədov (Qaramanlı). Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2017, 292 s. ISBN 9789952817612

Annotasiya: Kitabda Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalında 1831–ci və 1842–ci illərdə çar məmurları A. Rıjkov və A. Korallov tərəfindən tərtib edilmiş kameral təsvirlərdə əhalinin adbaad siyahısı, milli tərkibi və sayı verilib. Bununla yanaşı, nəşrdə mahalın təbii ehtiyatları, heyvanat və bitki aləmi, dağları, çayları, gölləri, yolları, əhalinin məşğuliyyəti, vergilər və s. barədə məlumat verilib.