Hacılar V. Ə. Azərbaycan folkloru ənənələri: Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında (1992)

Hacılar V. Ə. Azərbaycan folkloru ənənələri: Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında (1992)


Hacılar V. Ə. Azərbaycan folkloru ənənələri (Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında). Redaktor: İ. Abbasov. Tbilisi: “Samşoblo” nəşriyyatı, 1992, 120 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 16.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀