Hacılar V. Ə. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri (2005)

Hacılar V. Ə. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri (2005)


Hacılar V. Ə. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri. Redaktoru: H. İsmayılov. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2005, 303 s. ISBN 5868740572

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 32.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀