Hacılı A. A. Axısqalı Şair Usta Mürtəz (2015)

Hacılı A. A. Axısqalı Şair Usta Mürtəz (2015)


Hacılı A. A. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. Redaktorlar: M. Misliyev, Ə. Mirzallı. Bakı: “Mütərcim” NPM, 2015, 52 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.73 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀