İbrahimov S. M. İsna Əşəri: 12 İmamilik (2007)

İbrahimov S. M. İsna Əşəri: 12 İmamilik (2007)


İbrahimov S. M.  İsna Əşəri (12 İmamilik). Elmi redaktor: M. Nağısoylu. Bakı: AzTU–nun mətbəəsi, 2007, 128 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 16.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀