Məcidov V. H. Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri. I kitab (1995)

Məcidov V. H. Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri. I kitab (1995)


Məcidov V. H. Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri. I kitab. Elmi redaktor: E. Əlibəyzadə; Redaktor: S. Hüseynqızı. Bakı: “Örnək” nəşriyyatı, 1995, 324 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 63.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀