Məmmədov A. M. Tarixi yaddaş milli dil güzgüsündə: qədim türk abidələrinin leksikası və Azərbaycan dili (2015)

Məmmədov A. M. Tarixi yaddaş milli dil güzgüsündə: qədim türk abidələrinin leksikası və Azərbaycan dili (2015)
Məmmədov A. M. Tarixi yaddaş milli dil güzgüsündə (Qədim türk abidələrinin leksikası və Azərbaycan dili). Elmi redaktor: S. Mehdiyeva. Bakı: ADMİU–nun nəşriyyatı, 2015, 292 s. ISBN 978-9952-8277-7-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 49.1 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀