Piriyev R. X. Kartoqrafiya: dərslik (1964)


Piriyev R. X. Kartoqrafiya: universitet tələbələri üçün dərslik. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964, 242 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 24.7 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀