Qazax nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2018)

Qazax nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2018)


Qazax nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il. Tərcümə, tərtib, ön söz və qeydlərin müəllifi: N. Əhmədli; Elmi redaktor: Ş. Mustafayev. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2018, 428 s. ISBN 978-9952-8176-4-5 

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.45 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀