Cəfərov T. V. Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə (2013)

Cəfərov T. V. Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə (2013)


Cəfərov T. V. Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə. Elmi redaktor: O. B. Sultanov; Redaktor: M. İ. Əmrahov. Bakı: “Kitab aləmi” NPB, 2013, 235 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.96 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Monoqrafiyada XIX əsrin 7080ci illərindən etibarən türk dünyasının baş ağrısına çevrilmiş “erməni məsələsi”nin meydana gəlməsi, iri dövlətlərin Osmanlı siyasəti, Anadoluda erməni qiyamlarının törədilməsi, ermənilərin Osmanlı dövlətinin parçalanmasında iştirakı, dinc türk əhalisinin erməni millətçi ekstremistləri tərəfindən qətlə yetirilməsi, ermənilərin “soyqırımı” iddiaları və pərdəarxası məqamları faktoloji materiallar əsasında təhlil edilir. 
    Həmçinin monoqrafiyada XX əsrdə Avropada erməni lobbisinin antitürk fəaliyyəti, II dünya müharibəsindən sonra yeni erməni millətçiliyinin alovlanması, türk diplomatlarına, missiyalarına və təşkilatlarına qarşı erməni terroru, Müstəqil Ermənistan Respublikasının antitürk fəaliyyəti faktlar və arxiv sənədləri əsasında tədqiq edilmişdir. 
    Monoqrafiya ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabdan doktorantlar və problem üzrə tədqiqat aparanlar faydalana bilərlər.