Cek London. Seçilmiş əsərləri (2005)

Cek London. Seçilmiş əsərləri (2005)
Cek London. Seçilmiş əsərləri. Ön sözün müəllifi: Z. Ağayev; İngilis və rus dillərindən tərcümə edənlər: M. Süleymanov, S. Şiriyev, K. Nəzirli, Z. Ağayev, M. Rzaquluzadə, R. Şıxəmirova. Bakı: “Öndər nəşriyyat”, 2005, 512 s. ISBN 9952-416-45-7

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 50.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Amerkia ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan Cek London bütövlükdə XX əsr ədəbiyyatının ən böyük realist yazıçılarından biridir. Onun əsərlərinin başlıca qayəsini humanizm təşkil edir. Sənətkarın “Mən insanın qüdrətinə inanıram” sözləri yaradıcılığı üçün epiqraf ola bilər. 
   Bu kitabda yazıçının məşhur povest və hekayələri toplanmışdır. Həmin əsərlərin müsbət qəhrəmanı möhkəm iradəli, mərd, fədakar, nəcib insandır.