Hacıyev H. Ə. İstiqlalın əzablı yolu (1995)

Hacıyev H. Ə. İstiqlalın əzablı yolu (1995)


Hacıyev H. Ə. İstiqlalın əzablı yolu: Azərbaycan Demokratik Respublikası tarixinin bəzi səhifələri. Bakı: “Boz oğuz”–”Nicat” nəşriyyatları, 1995, 170 s. ISBN 5-86110-084-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.83 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Oxuculara təqdim olunan bu kitaba müəllifin əsasən son 15 ildə müxtəlif mətbuat orqanlarında nəşr olunmuş publisist məqalələri daxil edilmişdir. Bu yazıların çoxu xalqımızın istiqlal uğrunda mübarizəsindən, onun öz dövlətçiliyini və azadlığını qorumaq üçün apardığı gərgin mübarizəsindən bəhs edir. Kitabda həmçinin xarici ölkələrə səfərlərdən alınmış təəsüratlar, görkəmli sənət adamları haqqında müxtəlif zamanlarda yazılan oçerklər də verilmişdir.