Hacıyev V. C., Qasımova T. E. Azərbaycan florasının lüğəti (2008)


Hacıyev V. C., Qasımova T. E. Azərbaycan florasının lüğəti. Baş redaktor: C. Ə. Əliyev. Bakı: “Elm”, 2008, 272 s. ISBN 5-8066-1727-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 110 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Diqqətinizə təqdim olunan lüğət, 148 fəsilə, 906 cins və 4116 növə qədər bitki adlarından ibarətdir. Lüğətin yeniliyi ondadır ki, burada köhnə latın adları ilə yanaşı, bitkilərin S. K. Çerepanovun təsnifatına uyğun yeni adları və onların azərbaycan, rus və ingilis dillərinə yeni tərcümələri verilmişdir. Lüğət elm xadimləri, gənc tədqiqatçılar, tələbə və şagirdlər üçün və ümumiyyətlə geniş təbiətsevərlər kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.