Hacıyev V. C., Qasımova T. E. Azərbaycan florasının lüğəti (2008)


Hacıyev V. C., Qasımova T. E. Azərbaycan florasının lüğəti. Baş redaktor: C. Ə. Əliyev. Bakı: “Elm”, 2008, 272 s. ISBN 5-8066-1727-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 110 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Diqqətinizə təqdim olunan lüğət, 148 fəsilə, 906 cins və 4116 növə qədər bitki adlarından ibarətdir. Lüğətin yeniliyi ondadır ki, burada köhnə latın adları ilə yanaşı, bitkilərin S. K. Çerepanovun təsnifatına uyğun yeni adları və onların azərbaycan, rus və ingilis dillərinə yeni tərcümələri verilmişdir. Lüğət elm xadimləri, gənc tədqiqatçılar, tələbə və şagirdlər üçün və ümumiyyətlə geniş təbiətsevərlər kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 2 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 1 (1989)
Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü'l–Bünyan ve Tezkiretü'l–Ebniye (2003)