İbn Haldun. Mukaddime. 1. Cilt (1997)


İbn Haldun. Mukaddime. 1. Cilt. Çeviren: Zakir Kadirî Ugan. MEB Yayınları: 481, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 54, Şarkİslâm Klasikleri: 4. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1997, XXIII+684 s. ISBN 975-11-0359-2

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 21.0 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀