İbn Haldun. Mukaddime. 1. Cilt (2007)


İbn Haldun. Mukaddime. 1. Cilt. Hazırlayan: Süleyman Uludağ. Gözden geçirilmiş yeni baskı; Dergâh Yayınları: 85/1, İslam Klasikleri: 6/1. 5. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2007, s. 1–625. ISBN 978-975-6611-73-9

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 36.0 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀