İbn Haldun. Mukaddime. 2. Cilt (2009)


İbn Haldun. Mukaddime. 2. Cilt. Hazırlayan: Süleyman Uludağ. Gözden geçirilmiş yeni baskı; Dergâh Yayınları: 85/2, İslam Klasikleri: 6/2. 6. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2009, s. 626–1219. ISBN 978-975-6611-74-6

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 16.3 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀