Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. II cild: Çaldıran döyüşü (2003)

Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. II cild: Çaldıran döyüşü (2003)


Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. II cild: Çaldıran döyüşü (roman). Tərtib edəni: Q. Kərimzadə; Redaktor: Ə. Ələkbərli. Bakı: “Ağrıdağ” nəşriyyatı, 2003, 328 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.46 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: “Çaldıran döyüşü” görkəmli dövlət xadimi, sərkərdə və şair, ulu tariximizdə xüsusi yeri olan Şah İsmayıl Xətainin həyatından çoxcəhətli ictimai fəaliyyətindən bəhs edən “Xudafərin körpüsü” dilogiyasının ikinci kitabıdır.
    Siyasət meydanına yenicə qədəm qoyan Şah İsmayıl vahid və qüdrətli Azərbaycan uğrunda apardığı gərgin mübarizələr, ağıllı dövlət xadiminin mədəniyyətin və sənətin yüksəlməsinə göstərdiyi qayğı, xalqımızın orta əsr məişət tərzi romanın əsas mövzusudur.