Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. IV cild: Təbriz namusu (2005)

Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. IV cild: Təbriz namusu (2005)


Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. IV cild: Təbriz namusu (roman). Tərtib edəni: Q. Kərimzadə; Redaktor: Ə. Ələkbərli. Bakı: “Ağrıdağ” nəşriyyatı, 2005, 320 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.38 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitabın bu cildinə “Təbriz namusu” romanı və “Vedinin yanı dağlar” publisistik yazısı daxil edilmişdir.