Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. V cild: Qoca qartalın ölümü … (2007)

Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. V cild: Qoca qartalın ölümü ... (2007)


Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. V cild: Qoca qartalın ölümü (roman), povest, hekayə, məqalə və şeirlər. Tərtib edəni: Q. Kərimzadə; Redaktor: Ə. Ələkbərli. Bakı: “Ağrıdağ” nəşriyyatı, 2007, 248 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.98 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Fərman Kərimzadənin “Seçilmiş əsərləri” beşcildliyinin bu cildində ədibin “Qoca qartalın ölümü” romanı, müxtəlif illərdə qələmə alınmış povest, hekayə, məqalə və şeirləri toplanmışdır.