Kərimzadə F. İ. Xudafərin körpüsü: tarixi roman (2009)

Kərimzadə F. İ. Xudafərin körpüsü: tarixi roman (2009)


Kərimzadə F. İ. Xudafərin körpüsü (tarixi roman). Bakı: [s.n.], 2009, 208 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.83 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: “Qarlı aşırım” əsəri ilə böyük ədəbiyyata gələn görkəmli yazıçı, tarixi romanlar ustası Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü” romanında XV əsrin axırı XVI əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi hadisələr, Şah İsmayıl Xətainin uşaqlıq və gənclik illəri, hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi qələmə alınıb. 
    Romanda, həmçinin Şah İsmayıl Xətainin bir şair, sərkərdə və dövlət xadimi kimi yetişib formalaşdığı tarixi şərait təsvir edilib, Uzun Həsən, Sara Xatun, Hüseyn Lələ bəy, Əbih Sultan kimi tarixi şəxsiyyətlərin yadda qalan obrazları yaradılıb.