Məmmədova H. İ. Qarabağ general–qubernatorluğunun erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi tarixindən səhifələr (1999)

Məmmədova H. İ. Qarabağ general–qubernatorluğunun erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi tarixindən səhifələr (1999)
Məmmədova H. İ. Qarabağ general–qubernatorluğunun erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi tarixindən səhifələr. Elmi redaktor: C. Quliyev. Bakı: Şirvannəşr, 1999, 77 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 10.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Tarixçi H. Məmmədovanın oxuculara təqdim olunan bu kitabında zəngin arxiv mənbələrindən istifadə olunaraq Yuxarı Qarabağda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və bu dövrdə Qarabağda və Zəngəzurda erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökumətinin ən mühüm tədbirlərindən olan Qarabağ generalqubernatorluğunun yaradılmasından və fəaliyyətindən bəhs edilir. Kitab həmin illərdə Yuxarı Qarabağda mürəkkəb ictimaisiyasi durumun bəzi qaranlıq məqamlarına aydınlıq gətirmək baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir.