Salahov S. V., Balayev R. Ə., Əlibəyov N. V. Aqrar iqtisadçı alimlər (2012)

Salahov S. V., Balayev R. Ə., Əlibəyov N. V. Aqrar iqtisadçı alimlər (2012)


Salahov S. V., Balayev R. Ə., Əlibəyov N. V. Aqrar iqtisadçı alimlər. Redaktor: S. V. Salahov. Bakı: “Şərq–Qərb” Nəşriyyat Evi, 2012, 320 s. ISBN 978-9952-34-927-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.30 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀