Giray Fidan. Çin’den Görünen Osmanlı (2013)


Giray Fidan. Çin’den Görünen Osmanlı: Çinli Düşünür Kang You Weil’in Türk Seyahatnâmesi. Editör: Aykut Can; Yeditepe Yayınevi: 194, Araştırma İnceleme: 162. 1. Baskı. İstanbul: Yediteve Yayınevi, 2013, 167 s. ISBN 978-605-5200-17-6

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 4.09 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
Kang You Wei, Afyon ve Çin – Japon savaşları yenilgilerinin ardından Çin’de hayata geçirilmeye çalışılan reformların en önemli öncülerindendir. Bir reformcu, düşünür ve devlet adamı olarak Çin’in yakınçağının şüphesiz en önemli şahsiyetlerindendir.

Başarıya ulaşamayan reform hareketinin ertesinde ülkesinden kaçmak zorunda kalan Kang You Wei uzun zaman sürgünde bir ülkeden diğerine seyahat etmiştir. Çin için bir modernleşme örneği olduğuna inandığı Osmanlı İmparatorluğu’na tam da Çin’de gerçekleşmesinin hayalini kurduğu Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde gelmiştir. Kang, kendi bakış açısıyla Osmanlı İstanbul’unu ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili izlenimlerini bu seyahatnâmede ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Kang, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan en büyük değişimlerden biri olan II. Meşrutiyet’in tanığı olarak bu döneme ilişkin eşsiz bir bakış açısı sunmaktadır.