Osman Karatay. İran ile Turan: hayali milletler çağında Avrasya ve Ortadoğu (2003)

Osman Karatay. İran ile Turan: hayali milletler çağında Avrasya ve Ortadoğu (2003)
Title:İran ile Turan: hayali milletler çağında Avrasya ve Ortadoğu
Author:Osman Karatay
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:KaraM yayınları: 5, Eskiçağ kitaplığı: 1
Place:Ankara
Publisher:KaraM Araştırma ve Yayıncılık
Year:2003
Pages:243 [1]
ISBN:9756467045
File:PDF, 11.9 MB
Download:Click here

Osman Karatay. İran ile Turan: hayali milletler çağında Avrasya ve Ortadoğu. KaraM yayınları: 5, Eskiçağ kitaplığı: 1. Ankara: KaraM Araştırma ve Yayıncılık, 2003, 243 [1] s. ISBN 9756467045

Arka kapaktan:

Türklerin anayurdu Kuzey Irak mı? Altay efsanesiyle nereye kadar? Atalarımız Orta Asya’ya ne zaman ve nasıl gittiler? Türk milleti kaç yaşındadır? İran nereden çıktı, neyin nesidir? Turan neresidir, ne demektir? Tarihçilik gerçek ile hayal arasında nerededir? İran ile Turan neden hep kapıştı? Oğuz Han kimdir? Gerçekten var olmuş mudur? Feridun kimdir? İranlılar büyük bir Türk hükümdarını nasıl çaldılar? Kürtlüğün kökeni nedir? İngilizlerin ataları Türkçe’yi nasıl öğrendiler? Bu ve benzeri pekçok ‘ahret sualinin’ cevabı bu kitabın konusunu oluşturuyor.

Daha çok Balkanlar üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız, aslında Ortaçağ tarihçisi olan Osman Karatay, bu eseriyle Avrasya’nın eski çağına uzanıyor. Dünyada Türkler hakkındaki en büyük eser olan toplam 37 ciltlik Türkler adlı yayın çalışmasını yöneten Karatay’ın yayınlanmış kitapları şunlardır: Ba’de Harab’il Bosna (1997), Kosova Kanlı Ova (1998), Balkanların Gülen Çehresi (1999), Hırvat Ulusunun Oluşumu. Erken Ortaçağ’da Türk–Hırvat İlişkileri (2000), vd. (Editör), The Turks, 6 cilt (2002), Omurtak Han’ın Rüyası (Türk Dünyası Tarih Dergisi sayı 183–189’da [Mart–Eylül 2002] tefrika), (çeviri) Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş (2002), Bosna–Hersek Barış Süreci (2002), İran ile Turan: Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu (2003).

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)