Əliyev İ. H., Məhərrəmov E. Ə. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri (2008)

Əliyev İ. H., Məhərrəmov E. Ə. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri (2008)


Əliyev İ. H., Məhərrəmov E. Ə. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Yenidən işlənilmiş nəşri. Redaktor: Y. M. Mahmudov. Bakı: Nurlan, 2008, 56 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.92 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya:
    Kitabçada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 1918–1920–ci illərdə qəbul edilmiş Dövlət bayrağı və qəbulu nəzərdə tutulan Dövlət gerbi ilə Dövlət himni haqqında məlumat verilir. Həmin rəmzlər Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müxtəlif vaxtlarda rəsmi dövlət rəmzləri kimi təsdiq edilmişdir. 
    2000–ci ildə kiril qrafikası ilə məhdud tirajla nəşr olunan «Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri» kitabçası oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Hazırda o nadir tapılan kitablardandır. Bunlar nəzərə alınaraq kitabça yenidən işlənilərək, latın qrafikası ilə təkrar nəşr edilib hörmətli oxucuların sərəncamına verilir.
    Kitabça geniş oxucu kütləsi, müəllimlər, tələbələr və məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.