Əmrahov M. İ., Əsədov N. N. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri, 1939–1945: metodiki vəsait (2006)


Əmrahov M. İ., Əsədov N. N. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri, 1939–1945. Metodiki vəsait. Redaktor: O. B. Sultanov. Bakı: “Mütərcim” TNPM, 2006, 76 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 8.14 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Metodiki vəsaitdə ikinci dünya müharibəsi illərindəki insan itgisi, əsirlərin taleyi və xalqların deportasiyası məsələləri çoxsaylı sənədlər və ədəbiyyat əsasında faktlarla izah olunmuşdur.