Arif Tekin. Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları (2010)


Arif Tekin. Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları. Berfin Yayınları: 191, Araştırma–İnceleme Dizisi: 73. 1. Baskı. İstanbul: Berfin Yayınları, 2010, 294 [2] s. ISBN 978-975-6680-96-4

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 6.22 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
Arka kapaktan:
    İslami kaynaklara göre, erkek ile kadın arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenmiştir? Boşanma, veraset ve sosyal hayatın diğer alanlarında kadının konumu nedir? Cennette erkek huri var mı? Kur’an’a göre, kadın kocasını boşayabilir mi? İslam peygamberi Hz. Muhammed’in hanımları ve cariyeleri. Hz. Ebubekir’in hanımları. Hz. Ömer’in hanımları ve cariyeleri. Hz. Osman’ın hanım ve çocukları. Hz. Ali’nin hanım ve çocukları. Sahabelerin hanımları.
    Arif Tekin bu çalışmasında, bilinen ve kabul edilen İslam kaynaklarından hareketle, Hz. Muhammed, halifeler ve sahabelerin evlilik yaşamlarından çarpıcı örneklerle İslam’ın ilk yayılma döneminde kadın erkek ilişkilerine ışık tutmaktadır.
    Ana kaynakların ve yüzlerce makalenin incelenmesi ile, çok ciddi bir araştırma yürüten Arif Tekin, çalışmalarında ortaya çıkan sorulara cevaplar arayarak gerçeği bulmaya çalışmıştır.