Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri (2013)

Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri (2013)


Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri. Tərtib edənlər: H. T. Haqverdiyev, M. S. Həsənov, E. T. Məmmədova; Baş redaktor: R. M. Məmmədov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2013, 204 s. ISBN 978-9952-453-15-7

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 7.61 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitab ilk dəfə çap olunmaqla Azərbaycanın bütün coğrafiyaçı alimlərinin elmi yaradıcılıq fəaliyyətlərinin və coğrafiya elminin inkişafındakı elminəzəri fikirlərinin, elmə verdikləri töhfələrin yığcam xülasəsinə həsr olunmuşdur. Əsərdə həmçinin Azərbaycanda coğrafiya elmi sahəsində yetişmiş elmi–kadr potensialının inkişaf dinamikası və müasir ekocoğrafı problemlərin həlli istiqamətlərinin təhlili verilmişdir.