Cabbarlı H. Q. Ermənistanın xarici siyasəti, 1991–2012 (2014)

Cabbarlı H. Q. Ermənistanın xarici siyasəti, 1991–2012 (2014)


Cabbarlı H. Q. Ermənistanın xarici siyasəti (1991–2012). Baş redaktor: N. Cəfərov; Redaktor: A. Aslanlı, V. Hüseynov. Bakı: [s. n.], 2014, 422 [2] s.
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.51 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀