Cabbarlı H. Q. Erməni dili (2015)

Cabbarlı H. Q. Erməni dili (2015)
Title:Erməni dili [tədris vəsaiti]
Author:Hatəm Qulu oğlu Cabbarlı
Translator:
Editor:İ. Məmmədov, S. Həsənov, S. Məmmədov, T. Cabbarlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“ASTON Print” MMC mətbəəsi
Year:2015
Pages:225
ISBN:9789952466812
File:PDF, 26.1 MB
Download:Click here
Cabbarlı H. Q. Erməni dili [tədris vəsaiti]. Redaktorlar: İ. Məmmədov, S. Həsənov, S. Məmmədov, T. Cabbarlı. Bakı: “ASTON Print” MMC mətbəəsi, 2015, 225 s. ISBN 9789952466812