Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: dərslik (2015)

Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: dərslik (2015)
Title:Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti
Author:Lalə Ağamirzə qızı Əliyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Mehman Abdullayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Bakı Universiteti” nəşriyyatı
Year:2015
Pages:228
ISBN:9789952827453
File:PDF, 52.9 MB
Download:Click here

Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Elmi redaktor: M. Abdullayev. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2015, 228 s. ISBN 9789952827453

Annotasiya: Dərs vəsaitində Azərbaycan xalqının etnogenezində yer almış türk toplumlarından biri olan qıpçaqlar, onların mənşəyi, Azərbaycana axınları və s. məsələlərdən bəhs edilmişdi. 
    Dərs vəsaiti Bakı Dövlət Üniversitetinin Tarix fakültəsi və digər ali məktəblərin müəllim və tələbələri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.