Karen Armstrong. Tanrı Adına Savaş: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamda Köktendincilik (2017)


Karen Armstrong. Tanrı Adına Savaş: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamda Köktendincilik. Çeviren: Murat Erdem; 2. Basım. İstanbul: Alfa Yayınları, 2017, 624 s. ISBN 9786051714752

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 14.4 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
Arka kapaktan: 
Bu olağanüstü kitabın önemi geniş kapsamlı görüşleri kadar ayrıntılarında yatmakta… Köktendincilik zorla kontrol altına alınamaz. Eğer yenilgiye uğratılmak isteniyorsa öncelikle anlaşılmak zorunda.
–Philip Ziegler, Daily Telegraph


Köktendinciliğin hayaleti dünyamıza musallat olmuş durumda ve çoğumuz sadece dehşete kapılmakla kalmadık, bundan şaşkınlığa da uğradık… Hasta rehberine ihtiyacımız var. Karen Armstrong işte bu rehber.
–A.N. Wilson, Daily Mail


Armstrong bütün alışıldık yeteneklerini sergiliyor: Onun gözüyle on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyılla ilgili her satır değerli ve her hikâye ilgi çekici.
–Felipe Fernandez
Armesto, Literary Review 

Olağanüstü bir kitap. Din ve politikayla çok az ilgisi olan bir okurun bile mutlaka alması gereken bir kitap.
–Tom Morton, Scotland on Sunday


Karen Armstrong’un kitabı köktendinciliği korkutucu öğlerinden arındırılmış olarak görmemize, böylece de onu ciddiye almamıza ve onunla baş etmeye yönelik stratejiler geliştirmemize imkân sağlıyor. İnsancıl ve anlayışlı.
–Gabriel Josipovich, The Times