Məmmədova G. H., Hacıyeva S. X. Azərbaycan memarlıq tarixi. I cild: qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı (2013)

Məmmədova G. H., Hacıyeva S. X. Azərbaycan memarlıq tarixi. I cild: qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı (2013)
Title:Azərbaycan memarlıq tarixi. I cild: qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı
Author:Gülçöhrə Hüseyn qızı Məmmədova, Səbinə Xalid qızı Hacıyeva
Translator:AVRASİYA Tərcümə Mərkəzi
Editor:Elmi redaktor: Gülçöhrə Hüseyn qızı Məmmədova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi
Year:2013
Pages:268
ISBN:9789952320206, 9789952404937
File:PDF, 84 MB
Download:Click here